Jokainen ansaitsee turvallisen ja rakastavan lapsuuden

Etsimme ja valmennamme sijais- ja tukiperheiksi tavallisia perheitä. Voit asua yksin tai kaksin kumppanisi kanssa, voitte olla lapsiperhe tai lapsenne voivat esimerkiksi olla jo aikuisia. Voitte toimia pienten lasten, peruskouluikäisten, nuorten tai jopa kokonaisten perheiden perhehoitajina tai tukiperheinä omien toiveidenne ja valmiuksienne mukaan. Jokainen perhe on yhtä arvokas ja me tarjoamme vahvan tuen matkanne jokaisessa vaiheessa!

Luomme toivoa.

Sijaisperheeksi

Sijaisperheeksi kutsutaan sijaisvanhemman eli perhehoitajan perhettä, johon sijoitettu lapsi tulee perheenjäseneksi. Perhehoitaja tarjoaa sijoitusta tarvitsevalle lapselle perheen, kodin, suojelua sekä turvaa.

Perhehoitajaksi haetaan tavallisia perheitä, joiden omat asiat ovat kunnossa ja jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä eri ammattilaisten ja lapsen läheisten kanssa. Perhehoitajalta edellytetään myös halua sitoutua lapseen pitkäaikaisesti.

Lue lisää

Tukiperheeksi

Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, jotka ottavat tukea tarvitsevan lapsen tai lapset mukaan omaan arkeensa pääsääntöisesti yhden viikonlopun ajaksi kerran kuukaudessa. Lisäksi lapsi voi vierailla tukiperheessä esimerkiksi lomien aikana.

Tukiperheillä on iso merkitys lasten ja heidän perheidensä arjessa: vanhemmat saavat omaa aikaa ja mahdollisuuden lepoon ja virkistäytymiseen. Lapselle tukivierailut antavat uusia kokemuksia ja mahdollisuuden luoda myönteisiä ja merkittäviä suhteita kodin ulkopuolisiin henkilöihin.

Lue lisää

Ajankohtaista

”Haluan antaa nuorille kodin”

21.5.2024

Akseli päätyi sijaisvanhemmuuteen valmistelevaan PRIDE-valmennukseen vuonna 2023 päiväkodin henkilökunnan suosituksesta. Metallialalla työskentelev...

Yksi näkökulma perhehoitajuuteen

19.11.2023

Samperin samperi, eikö tänään mikään voi mennä hyvin? Vedän takin niskaan ja painun ulos ovesta pamautt...

Miten lapselle löytyy juuri se oikea perhe?

19.10.2023

Etsinnässä hyvä perhe Perhehoidon ammattilaisen työn tähtihetkiä on soittaa perhehoitajalle eräs merkityksellinen puhelu...

Katso kaikki

Palvelumme

Vahvasti tuettu sijoitus

Lastensuojelun perhehoito on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka eivät voi omista tai perheensä ongelmista johtuen asua omassa kodissaan, vaan tarvitsevat sijaisperheen, jossa saavat hoitoa, turvaa ja huolenpitoa. Perhehoitokumppaneiden (PKS) vahvasti tuetun sijoituksen piirissä olevat lapset tai nuoret ovat pääsääntöisesti huostaan otettuja ja heidän perhehoitonsa tarve on yleensä pidempiaikainen.

Lue lisää 

Lapsen/nuoren kuntouttava sijoitus

Kuntouttava sijoitus on lapsen tai nuoren ja hänen perheensä erityistarpeisiin suunnattu kestoltaan sovittu kuntouttava jakso, jonka aikana lapsi tai nuori on sijoitettuna sijaisperheeseen. Lapsen kuntouttavan sijoituksen aikana työskennellään lapsen ja hänen perheensä kanssa tavoitteellisesti ja muutosta vahvistaen. Työskentely on tiivistä, pitkäjänteistä ja prosessinomaista, ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä lapsen vanhempien, perhehoitajien ja kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Lue lisää 

Lyhytaikainen sijoitus

Lyhytaikaisessa tai kiireellisessä sijoituksessa lapsi tai nuori tarvitsee sijaisperheen yleensä lyhyellä varoitusajalla. Kiireellinen sijoitus voi tapahtua mihin vuorokaudenaikaan tahansa, sillä Perhehoitokumppaneiden (PKS) ammatillinen päivystys palvelee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Sijoitus voidaan tehdä myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Lapsi tai nuori voi tarvittaessa viipyä PKS:n sijaisperheessä niin pitkään kuin hänen tai hänen perheensä tilanteen selvittäminen sitä vaatii.

Lue lisää 

Vanhemman ja lapsen kuntouttava sijoitus

Vanhemman ja lapsen kuntouttavassa perhesijoituksessa erityistä ja jokapäiväistä konkreettista tukea tarvitseva raskaana oleva äiti tai vanhempi/vanhemmat lapsineen sijoitetaan perhehoitoon sijaisperheeseen. Sijoituksen pituus riippuu täysin tilanteesta ja voi tapahtua kriisitilanteessa kiireellisesti tai suunnitelmallisesti esimerkiksi alkaen ennen lapsen syntymää.

Lue lisää 

Tuki- ja lomitusperhe

Tuki- tai lomitusperheessä vieraileva lapsi asuu omien vanhempiensa luona tai sijaisperheessä, mutta käy säännöllisesti ja ennalta sovitusti tukivierailuilla PKS:n tuki- tai lomitusperheessä. Pääsääntöisesti tukivierailuja on kerran kuukaudessa viikonlopun verran, mutta lapsi voi vierailla tuki- tai lomitusperheessä myös lomien aikana. Tukiperheellä pyritään tukemaan vanhempien jaksamista tai mahdollistamaan sijaisperheelle tilaisuus pitää lomaa ja virkistäytyä.

Lue lisää 

Koulutuspalvelut

Toimintamme aikana meille on kerääntynyt lastensuojelutyöstä valtavasti kokemusta sekä näkemystä siihen, kuinka saada aikaan vaikuttavaa ja kustannustehokasta palvelua turvallisesti. Tarjoamme emoyhtiömme Avosylin yhtymän kautta useita erilaisia koulutuspalveluita; laajemmista kehittämisprosesseista ammattilaisten ja perhehoitajien täydennyskoulutuspäiviin.

Lue lisää