Meistä

Päämääränämme on tuottaa kestäviä ja myönteisiä muutoksia lapsille, perheille ja yhteisöille.

Olemme vahvasti tuetun ja turvallisen perhehoidon erityisasiantuntijaorganisaatio. Olemme jo vuodesta 2008 lähtien tarjonneet lapsen edun mukaisen vaihtoehdon sadoille sijoitusta tarvitseville lapsille. Palvelemme kuntia kattavasti lähes koko Suomen alueella ja täydennämme kunnan omia perhehoidon palveluja mahdollistamalla lasten sijoituksen perhehoitoon silloin, kun kunnalla itsellään ei ole tarjota sopivaa sijaisperhettä.

Visiomme on tuottaa myönteisiä ja kestäviä muutoksia lasten elämään ja mahdollistaa perhesijoitus sellaisillekin lapsille ja nuorille, jotka vaikeiden elämänkokemustensa takia tarvitsevat paljon erityistä tukea. Luotamme perhehoidon mahdollisuuksiin. Pitkä kokemus on osoittanut, että myös haastavammin oirehtivat lapset ja nuoret voidaan sijoittaa perheisiin, kun perhehoito on vahvasti tuettua.

Henkilöstömme on kasvanut jo lähes 40 ammattilaisen verkostoksi, jolla on merkittävä määrä kokemusta lastensuojelusta ja sijaishuollosta. Erilaiset ammatilliset koulutukset ja yhteinen hoidollinen viitekehys tarjoavat vahvan pohjan turvalliselle perhehoidolle ja perhehoitajien hyvinvoinnille.

Perhehoitomme nojautuu laadukkaan perhe­hoidon toiminta­periaatteisiin, joissa laadukkaan perhehoidon elementit on avattu lapsen, perhe­hoitajan sekä PKS:n työn­tekijän näkö­kulmasta. Näistä periaatteista syntyvät toimintamme tavoitteet ja keinot, joista yksi tärkeimmistä on turvallisuus. Turvallinen perhehoito käynnistyy jo perhehoitajan rekrytointi, arviointi ja valmennusvaiheessa ja kulkee vahvana prosessina läpi koko sijoitusvaiheen.

Olemme osa Suomalaista Avosylin yhtymää, joka tarjoaa kokonaisvaltaista lastensuojelun osaamista, jotta jokaiselle lapselle, nuorelle ja perheelle löytyisi juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa tukea.

Lupauksemme

• Meille jokainen on tärkeä ja jokaisen on oltava vastuullinen.
• Palvelumme ovat korkealaatuisia ja turvallisia.
• Tähtäämme erinomaisuuteen jatkuvan kehittämistyön myötä.
• Haluamme lisätä asiantuntemusta, oppia ja innovoida.

Arvomme

Aito kohtaaminen

Koko organisaatiomme ja työmme ytimessä on kohtaamisen tärkeys. Aito, empaattinen ja ennakkoluuloton kohtaaminen kahden ihmisen välillä on edellytys laadukkaille palveluille, perheiden hyvinvoinnille ja vaikuttavalle työlle. Kohtaamme asiakkaamme ja kumppanimme arvostavasti ja avosylin.

Turvallisuus

Teemme kaikkemme, jotta lapset ja perheet tuntevat olevansa turvassa. Kuuntelemme lapsia ja perheitä, välitämme heistä ja autamme heitä kaikissa elämänvaiheissa. Turvallisuus syntyy luottamuksesta. Työskentelemme avoimesti, rehellisesti ja läpinäkyvästi kohti kestäviä muutoksia.

Osallisuus

Kuuntelemme lapsia ja perheitä ja arvostamme heidän näkemyksiään. Lapsilla ja vanhemmilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja osallistua itseään koskeviin asioihin sekä toimintamme kehittämiseen. Toimijuus ja osallisuus vahvistavat uskoa omiin kykyihin, rakentavat yhteisöllisyyttä ja saavat aikaan muutoksen. Autamme perheitä rakentamaan omasta elämästään itsensä näköistä ja muotoilemme työtapamme niin, että ne tukevat lasten ja perheiden toimijuutta ja osallisuutta. Meille jokainen on tärkeä.

Laatu

Tuotamme laadukkaita palveluita, joilla saamme aikaan kestäviä muutoksia lasten ja perheiden elämään. Haluamme kehittyä yhä vastuullisemmaksi ja innovatiivisemmaksi asiantuntijaorganisaatioksi. Työskentelemme joustavasti ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Kehitämme sekä arvioimme palveluitamme jatkuvasti. Lapsen etu ohjaa kaikkea tekemistämme.

Kestävä hyvinvointi

Sitoudumme kestävään kehitykseen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Kaikki toimintamme seisoo ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Tuotamme myönteisiä ja sosiaalisesti estäviä muutoksia lasten, perheiden ja yhteisöjen elämään.