Lapsen/nuoren kuntouttava sijoitus

Lapsen kuntouttavan sijoituksen aikana työskennellään lapsen ja hänen perheensä kanssa tavoitteellisesti ja muutosta vahvistaen.

Kuntouttava sijoitus on lapsen tai nuoren ja hänen perheensä erityistarpeisiin suunnattu lyhytaikainen kuntouttava jakso, jonka aikana lapsi tai nuori on sijoitettuna sijaisperheeseen. Sijoituksen aikana työskennellään lapsen ja hänen perheensä kanssa tavoitteellisesti ja muutosta vahvistaen. Kuntouttavan sijoituksen tavoitteet sovitaan aina yksilöllisesti.

Työskentely on tiivistä, pitkäjänteistä ja prosessinomaista. Yhteistyötä tehdään lapsen vanhempien, perhehoitajien ja kunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Sijoituksen tavoitteena on aina myös vanhempien voimaantuminen ja elämänhallinnan lisääminen siten, että lapsen tai nuoren kotiutuminen mahdollistuu.

PKS voi tarjota kotiin jälkihuoltona perhetyötä, perhekuntoutusta tai perheterapeutin työskentelyä.

Kotiutuksen suunnittelu ja aikataulutus on jo osa sijoituspäätöstä. Kotiutus tehdään suunnitelmallisesti ja asteittain vahvan tuen saattelemana. Perheen tuen jatko suunnitellaan yhdessä perheen ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Kuntouttava sijoitus sopii monenlaisiin tilanteisiin:

• kiireellisen sijoituksen jatkoksi
• lapsen avohuollon sijoituksen vaihtoehtona
• lapsen kotiutuksen tueksi
• perhesijoituksen riittävyyttä lapselle arvioitavissa
• lapsen kuntoutuksen tueksi

Sijoituspyynnöt

Sijoituspuhelin palvelee klo 9-15

044 565 3104

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella 040 574 5112