Tuki- tai lomitusperhe

Tukiperheellä pyritään tukemaan vanhempien jaksamista tai mahdollistamaan sijaisperheelle tilaisuus pitää lomaa ja virkistäytyä.

Tuki- tai lomitusperheessä vieraileva lapsi asuu omien vanhempiensa luona tai sijaisperheessä, mutta käy säännöllisesti ja ennalta sovitusti tukivierailuilla PKS:n tuki- tai lomitusperheessä. Pääsääntöisesti tukivierailuja on kerran kuukaudessa viikonlopun verran, mutta lapsi voi vierailla tuki- tai lomitusperheessä myös lomien aikana.

Tukiperheellä pyritään tukemaan vanhempien jaksamista tai mahdollistamaan sijaisperheelle tilaisuus pitää vapaata ja virkistäytyä. Lapselle tukivierailut antavat uusia kokemuksia ja mahdollisuuden luoda myönteisiä ja merkittäviä suhteita kodin ulkopuolisiin turvallisiin aikuisiin. Perheet arvioidaan tehtävään.

Sijoituspyynnöt

Sijoituspuhelin palvelee klo 9-15

044 565 3104

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella 040 574 5112