Vahvasti tuettu sijoitus

Lapsille ja nuorille, jotka eivät voi omista tai perheensä ongelmista johtuen asua omassa kodissaan, vaan tarvitsevat sijaisperheen.

Sijoitusta tarvitseva lapsi tai nuori voidaan sijoittaa PKS:n sijais­perheeseen lyhyt- tai pidempi­aikaisesti, kiireel­lisesti tai suunnitelmal­lisesti. Perheistämme löytyy vaihtoehtoja kaiken ikäisille lapsille ja vahvalla tuellamme perheisiimme voidaan sijoittaa vaativastikin oirehtivia lapsia.

PKS:n vahvasti tuetussa sijoituksessa koko perheen kanssa työskentelee PKS tiimi. Työskentelystä vastaa sosiaali­työntekijä ja tiimiin voi kuulua ohjaaja sekä perhe­terapeutti. Tarvittaessa on mahdollista käyttää psykologia ja konsultoida psykiatria.

Perhehoitajan ja lapsen kanssa työskentely on säännöl­listä ja tavoit­teellista. Oikea-aikainen räätälöity tuki kattaa koko sijais­perheen ja sijoitukseen voidaan liittää myös lapsen omien vanhempien kanssa tehtävä tavoitteellinen työskentely.

Vahvasti tuetussa perhe­hoidossa perhe­hoitajan tuki­pakettiin kuuluu vapaat, säännöllinen täydennys­koulutus, työn­ohjaukselliset ryhmät, vertais­tapaamisia ja säännöllinen päivystys. Tarpeen tullen räätälöimme muuta tukea erilaisiin tarpeisiin.

Sijoituspyynnöt

Sijoituspuhelin palvelee klo 9-15

044 565 3104

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella 040 574 5112