Vanhemman ja lapsen kuntouttava sijoitus

Vanhemman ja lapsen sijoittaminen yhdessä perheeseen on intensiivinen sijoitusmuoto.

Tämä määräaikainen avohuollon sijoitusmuoto on suunnattu pienen lapsen vanhemmalle tai vanhemmille tilanteessa, jossa perhe tarvitsee erityistä ja jokapäiväistä tukea sekä ohjausta.

Vanhemman oman elämän vastoinkäymiset, mielenterveyden-, päihde- tai varhaislapsuuden ongelmat voivat vaikeuttaa vanhemman kykyä huomioida lapsen tarpeita. Kuntouttavalla perhesijoituksella tuetaan kiintymyssuhteen normaalia kehitystä ja vanhemmuuden alkutaipaletta oman lapsen kanssa. Työskentelymalli pohjautuu systeemiseen työotteeseen ja kiintymyssuhdeteoriaan.

Perheen tarpeiden mukaan räätälöidyllä sijoituksella voidaan saada aikaan isoja positiivisia muutoksia perheiden tilanteisiin. Sijoitus voi olla kestoltaan lyhyempi kriisi-/kartoitusjakso (1-4 viikkoa) tai pidempikestoinen (3-12 kuukautta) kuntouttava perhesijoitus. Perheen kanssa työskentelee aina moniammatillinen tiimi.

Katso video vanhemman ja lapsen kuntouttavasta perhesijoituksesta

Sijoituspyynnöt

Sijoituspuhelin palvelee klo 9-15

044 565 3104

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella 040 574 5112