Lapsen omille vanhemmille

Tehtävänämme on varmistaa, että lapselle ehdotettava sijaisperhe on turvallinen ja hyvä.

Perhehoitokumppanit Oy eli lyhemmin PKS vastaa lastensuojelun perhehoidon palveluntuottajana sijaisperheen arvioinnista ja valmennuksesta sekä tukee sijoituksen aikana sijaisperhettä tarjoamalla esimerkiksi lapselle ja sijaisperheelle monipuolisen tuen.

PKS:n työntekijöillä on lastensuojelun ammatillinen koulutus. Työntekijämme eivät kuitenkaan ole viranomaisia.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kunnassa tekee perhettänne koskevat päätökset, kutsuu koolle neuvotteluja ja arvioi tilannetta. Jokaisella sijaisperheellä on myös oma PKS:n sosiaalityöntekijä, joka työskentelee yhteistyössä kunnan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, sijaisperheen ja teidän läheisten kanssa.

Tehtävänämme on varmistaa, että lapselle ehdotettava sijaisperhe on turvallinen ja hyvä. Sijaisperheet ovat tavallisia perheitä, joiden omat asiat ovat kunnossa. Jokaiselle sijaisperheeksi haluavalle tehdään kattava alkuhaastattelu, jossa jo pyritään selvittämään mahdollisimman hyvin asiat, jotka voivat estää perhehoitajuuden.

Ennen valmennusta selvitetään vielä sijaisperheen taustoja pyytämällä perhettä toimittamaan rikosrekisteriotteet nähtäväksi, suostumus poliisin rekisteritietojen tarkastamiseen sekä lääkärinlausunnot terveydentilasta. Lisäksi pyydetään lausunto perheen asuinkunnan sosiaalitoimesta. Valmennuksen aikana perhe joutuu miettimään oman kotinsa ja elinympäristönsä turvallisuutta siihen tottumattoman lapsen kannalta.

Kokemattomat perheet saavat perhehoitotehtävään PRIDE-valmennuksen. Tätä valmennusmallia käytetään kaikkialla Suomessa ja sen tarkoituksena on varmistaa, että perheellä on riittävät valmiudet sijaisperheeksi. Sijaisperheet saavat myös tietoa lastensuojelulaista. Kaikki sijaisperheemme tietävät, että lapsen sijoitus sijaisperheeseen on voimassa toistaiseksi ja että sijoituksen jatkon tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Jos perheeltä löytyy riittävät valmiudet, heidät voidaan hyväksyä sijaisperheeksi.

Lapsen sijoitus sijaisperheeseen

Oikean sijaisperheen löytyminen lapselle on tärkeää. PKS kertoo eri sijaisperhevaihtoehdoista kuntanne lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Myös teidän mielipiteenne selvitetään. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee lopullisen päätöksen siitä, onko sijaisperhe lapselle soveltuva. Sijaisperhe saa tietoja lapsestanne ja perheenne tilanteesta siltä osin kuin se on tarpeen, jotta he voivat arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä sijaisperheeksi lapsellenne.

Lapsen sijoitus tapahtuu vaiheittain ja sijaisperhettä tuetaan helpottamaan lapsen muuttoa sijaisperheeseen eri tavoin.

Huostaanotto ja sijoitus ovat voimakkaita tunteita nostattava kriisi

Lapsen huostaanotto on aina koko perheen kriisi. Huostaanotto on vaikea kokemus riippumatta siitä, onko huostaanotto vanhempien tai lapsen toiveen mukainen tai vastentahtoinen. Tästä syystä niin vanhemmat kuin lapsi tarvitsevat apua kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan palauttamiseen. Vanhemmilla on oikeus saada tähän tilanteeseen tukea.

Lapsen olo helpottuu pikkuhiljaa, kun hän huomaa, että me aikuiset yhdessä teemme työtä, jotta hänen olisi hyvä olla. Vaikka vanhemmat sitä monesti pelkäävät, omaa vanhempaa ei voi korvata kukaan: oma äiti ja isä ovat aina ne kaikkein rakkaimmat. On tärkeää, että pyrimme vaikeasta tilanteesta huolimatta toimimaan yhdessä lapsen asiassa ja miettimään mikä olisi lapselle parasta. Sinä tunnet oman lapsesi kaikkein parhaiten, siksi yhteistyö on hyvin tärkeää.