Perhehoitajalle

Perhehoito sisältää sanana paljon: välittämistä, huolehtimista, suojelemista, rakkautta ja tukemista. Nämä sanat kuvaavat hyvin perhehoitajiamme, koska heidän tehtävänsä perustuu juuri näille asioille.

Mitä sijaisvanhemmuus on?

Sijaisperheeksi kutsutaan perhehoitajan perhettä, johon sijoitettu lapsi tulee perheenjäseneksi. Perhehoitaja tarjoaa sijoitusta tarvitsevalle lapselle perheen, kodin, suojelua sekä turvaa. Perhehoitajaksi haetaan tavallisia perheitä, joiden omat asiat ovat kunnossa ja jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä eri ammattilaisten ja lapsen läheisten kanssa. Perhehoitajalta edellytetään myös halua sitoutua lapseen pitkäaikaisesti.

Perhehoitajuus ei aina ole helppoa

Sijaisvanhemmuus ei kuitenkaan ole aivan tavallista vanhemmuutta, joten tulevan perhehoitajan on tärkeää tietää mitä häneltä odotetaan. Vaikka sijaisvanhemmuus on palkitsevaa, se ei aina kuitenkaan ole helppoa. Lapsen sijoituksen taustalla voi olla moninaisia syitä. Lapsen perheessä on voinut olla sairautta, päihdeongelmia ja väkivaltaa. Monien lasten ja nuorten tarpeita on laiminlyöty, eikä heille ole asetettu riittäviä rajoja tai heidän omia rajojaan on jatkuvasti rikottu. Lapset ovat saattaneet kokea fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista väkivaltaa. Traumaattiset kokemukset sekä jatkuva stressi ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat vielä perhehoidossakin heidän tapaansa suhtautua asioihin ja ihmisiin sekä esimerkiksi heidän kykyynsä keskittyä oppimiseen.

Perhehoidon avulla voi muuttaa elämän

Vaikka jokaisen lapsen ja nuoren tarina on erilainen, jokainen heistä on joutunut kokemaan menetyksen tunteita ja eron omasta perheestään. Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on aina sekä lapselle että hänen omalle perheelleen valtava kriisi ja suru. Perhehoitaja on keskeinen toimija ja muutoksen tuoja sijoitetun lapsen elämässä.

Riippumatta siitä, kuinka kauan lapsi asuu sijaisperheessä, perhehoitaja vaikuttaa hänen elämäänsä merkittävällä tavalla. Siksi perhehoito on niin palkitsevaa: sen avulla voi todella muuttaa toisen ihmisen elämän.