Perhehoitajan tuki

Perhehoitajan rooli on vaativa ja moninainen. Mielestämme on tärkeää, että perhehoitaja saa monipuolista ja -ammatillista tukea vastuullisessa kasvatustehtävässään ja että koko sijaisperhe huomioidaan tukityöskentelyssä.

Vahvasti tuetun perhehoidon tarvetta arvioidaan ensi kertaa jo lasta sijoitettaessa ja sen jälkeen jatkuvasti. Käytämme Tiimivanhemmuus TM mallia vahvan tukityömme viitekehyksenä.

Tukea sijaisvanhemmuuden eri vaiheissa

Sosiaalityöntekijän ohjauskäynnit ovat oleellinen osa perhehoitajalle annettavaa tukea. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on tukea perhettä sijaisvanhemmuuden eri vaiheissa sekä sijoitetun lapsen tai nuoren tarvitsemien palveluiden järjestämisessä ja turvaamisessa. PKS:n sosiaalityöntekijä pitää yhteyttä lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään ja huolehtii yhdessä perhehoitajan kanssa siitä, että asiakassuunnitelmassa sovitut asiat toteutuvat.

Koulutuksia ja tapaamisia perheille

Vahvan tuen aikana perheessä työskentelee usein myös ohjaaja. Ohjaajan työ on tavoitteellista ja se voi keskittyä koko perheeseen, sijoitettuun lapseen tai vaikka sijaissisaruksiin.

PKS tarjoaa perheille myös säännöllistä täydennyskoulutusta, työnohjauksellisia ryhmiä, mahdollisuuden vapaaseen, vertaistapaamisia ja tarvittaessa räätälöidään muutakin tukea.

Kaikilla perhehoitajilla on käytössään päivystys 24/7.

Perhehoitajien päivystys

Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella:

040 574 5112

Virka-aikana yhteys omaan sosiaalityöntekijään.