Kaksi lasta

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy – Myönteisiä ja kestäviä muutoksia

Olemme vahvasti tuetun ja turvallisen perhehoidon erityisasiantuntijaorganisaatio. Olemme jo vuodesta 2008 lähtien tarjonneet lapsen edun mukaisen vaihtoehdon sadoille sijoitusta tarvitseville lapsille. Palvelemme kuntia kattavasti lähes koko Suomen alueella ja täydennämme kunnan omia perhehoidon palveluja mahdollistamalla lasten sijoituksen perhehoitoon silloin, kun kunnalla itsellään ei ole tarjota sopivaa sijaisperhettä.

Visiomme on tuottaa myönteisiä ja kestäviä muutoksia lasten elämään ja mahdollistaa perhesijoitus sellaisillekin lapsille ja nuorille, jotka vaikeiden elämänkokemustensa takia tarvitsevat paljon erityistä tukea. Luotamme perhehoidon mahdollisuuksiin. Pitkä kokemus on osoittanut, että myös haastavammin oirehtivat lapset ja nuoret voidaan sijoittaa perheisiin, kun perhehoito on vahvasti tuettua.

Henkilöstömme on kasvanut jo yli 30 ammattilaisen verkostoksi, jolla on merkittävä määrä kokemusta lastensuojelusta ja sijaishuollosta. Erilaiset ammatilliset koulutukset ja yhteinen hoidollinen viitekehys tarjoavat vahvan pohjan turvalliselle perhehoidolle ja perhehoitajien hyvinvoinnille.

Perhehoitomme nojautuu laadukkaan perhe­hoidon toiminta­periaatteisiin, joissa laadukkaan perhehoidon elementit on avattu lapsen, perhe­hoitajan sekä PKS:n työn­tekijän näkö­kulmasta. Näistä periaatteista syntyvät toimintamme tavoitteet ja keinot, joista yksi tärkeimmistä on turvallisuus. Turvallinen perhehoito käynnistyy jo perhehoitajan rekrytointi, arviointi ja valmennusvaiheessa ja kulkee vahvana prosessina läpi koko sijoitusvaiheen.